Skupština Srbije
Tanjug/Zoran Žestić
Skupština Srbije

Tanjug/Zoran Žestić

Skupština Srbije, Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je u raspravi da će nastavak saradnje Srbije i Sjedinjenih Američckih Država u oblasti nauke i tehnološkog razvoja doprineti širenju i razvoju odnosa između najširih naučnih i tehnoloških zajednica dve zemlje, ali i omogućiti bolju razmenu istraživača, naučnika, inženjera i tehničkih eksperata.

Glavni cilj je, kaže, razmena ideja, informacija, stručnog znanja i tehnologija u miroljubive svrhe, kao i zajedničko učešće u naučnim i tehnološkim pregnućima od obostranog interesa.

Dodao je da sporazum daje osnovu za razmenu istraživača, naučnika, inženjera i tehničkih eksperata, organizovanje zajedničkih seminara, naučnih konferencija i sastanaka, obuku i unapređenje stručnog znanja istraživača, sprovođenje zajedničckih istraživačkih projekata i studija, uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora baziranog pre svega na nauci, kao i uspostavljanje drugih oblika saradnje na naučnom, inženjerskom i tehnološkom nivou u bazičnim i primenjenim naukama.

Sporazum između vlada Srbije i Rusije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja doprineće olakšavanju procedura i smanjenju barijera prilikom izvoza iz Srbije na tržište Rusije voća i povrća, semenog i sadnog materijala i ostalih proizvoda biljnog porekla koje podležu fitosanitarnom pregledu.

Poslednjih godina intenzivirana saradnja između Srbije i Rusije u fitosanitarnoj oblasti.

Potpisan sporazum doprineće olakšavanju procedura i snižavanju barijera prilikom izvoza iz Srbije na tržište Ruske federacije, pre svega voća i povrća, semenog i sadnog materijala i ostalih proizvoda biljnog porekla koji podležu fitosanitarnom pregledu.