Zoran Milošević
Printscreen
Zoran Milošević

Printscreen

Zoran Milošević, Foto: Printscreen

Namera pokrajinskog sekretara dr Zorana Miloševića da „stavi pod svoju kontrolu“ Univerzitet u Novom Sadu poznata je u akademskim krugovima još od 2016. godine kada je i izabran na ovu funkciju.

Pritisci i ucene kojima se prof. Milošević služi izazvale su broje afere koje su zbog malog ili nedovoljnog interesovanja medija ostale nepoznanica za širu javnost, a odgovornost Pokrajinskog sekretarijata i sekretara prof. Miloševića prikrivena.

Pravi primer surovih mehanizama vladanja je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu na kojem je dr Zoran Milošević zaposlen kao redovni profesor.

Naime, „javna tajna“ u akademskim krugovima je da stvarnu vlast na ovom fakultetu vrši pokrajinski sekretar dr Zoran Milošević, dok dekan prof. dr Nebojša Maksimović slepo izvršava naređenja prof. Miloševića.

Sukob sa naistomišljenicima, atmosfera straha su samo neke od stvari o kojima zaposleni na ovom fakultetu nerado i u strahu govore, a sudbina onih koji se suprotstave ili imaju hrabrosti javno da iznesu neslaganja sa prof. Miloševićem biva zapečaćena otkazom ugovora o radu.

ODBIO „SARADNJU“ PA DOBIO OTKAZ

Da prof. Milošević ne bira sredstva u obračunu sa neistomišljenicima govori slučaj Marka Gušića, doskorašnjeg asistenta na ovom fakultetu i predsednika Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada, koji će po svemu sudeći pravdu tražiti pred organima sudske vlasti.
Kada je kao predsednik Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada zbog pandemije korona virusa odbio da realizuje projekat „Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata“ na Kopaoniku, a koji fininsira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Gušić je pod sumnjivim okolnostima optužen za nepoštovanje radne discipline, što je rezultiralo otkazom ugovora o radu.

„Istina je da sam kao ovlašćeno lice Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada tri godine realizovao projekat „Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata“ na Kopaoniku koji je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat na čijem čelu je dr Zoran Milošević. Istina je da zbog pandemije nisam želeo da se preko Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada ponovo organizuje „skijanje za studente“. Istina je da sam dobio otkaz i istina je da sam u procesu podnošenja tužbe protiv Fakulteta“ - navodi Marko Gušić ne želeći da zbog najavljenog sudskog postupka iznosi dodatne informacije u javnost.

Činjenica da bi akademska karijera jednog od najbolje ocenjenih i, prema rečima studenata, jednog od najomiljenijih asistenata mogla biti “zapečaćena” samovoljom pokrajinskog sekretara potvrđuje krizu akademskih sloboda na ovom fakultetu.

Komentari (1)

Isidora

03.04.2021 18:32

Šta očekivati od pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje Zorana Miloševića koji je ćerku, koja je završila privatni fakultet zaposlio na državnu visokoškolsku ustanovu, namestio svaki konkurs za naučne projekte, suvlasnik je privatne visoke škole u BIH itd.