Skupština
Printscreen/ RTS
Skupština

Printscreen/ RTS

Skupština, Foto: Printscreen/ RTS

Taj predlog uključuje osnivanje još tri resora, a to su Ministarstvo za brigu o selu, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Skupština će o ovom predlogu raspravljati sutra, a može da se dogodi da bude osnovan još neki resor bez portfelja, o čemu će se naknadno odlučivati.

Ministarstvo za brigu o selu obavlja poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na: strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva; predlaganje mera i aktivnosti za unapređenje uslova života i rada na selu; negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu, radi očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja seoskih sredina, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem porodično pravne zaštite; brak; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; unapređenje i razvoj demografske politike.

PROČITAJTE JOŠ: