"ŽAO MI JE ŠTO NISAM BIO NAČELNIK GENERALŠTABA!" Srpski oficir raspalio u sudnici!
Foto: EPA/ANDREJ CUKIC

Međutim, advokat generala Bajića Dušan Bratić nam kaže da optuženima nikada preko međunarodne pravne pomoći nije uručeno rešenje o sprovođenju istrage, da se upuznaju šta im se stavlja na teret, pa da se izjasne. Takođe, optuženi nikada nisu pozvani na sednicu Optužnog veća, a sada je ono spise predmeta dostavilo predsedniku sudećeg veća radi zakazivanja suđenja u odsustvu.

Uprkos svemu tome general Bajić je posle podizanja optužnice napisao i poslao Županijskom sudu u Zagrebu jedan podnesak.

- Franjo Tuđman je 12. septembra 1991. godine doneo naredbu o preduzimanju mera pripravnosti, koja je podrazumevala blokadu kasarni JNA, isključivanje struje, vode, plina, insistiranje na predaji i napade na sve objekte JNA. Nakon toga su otpočeli organizovani i masovni napadi na objekte, jedinice i pripadnike JNA i blokirani su svi garnizoni u Hrvatskoj, osim jednog na Prevlaci. Samo do 31. septembra 1991. godine oružane formacije MUP-a i takozvanog Zbora narodne garde po naređenju Tuđmana izvršile su 363 napada na jedinice i objekte JNA - navodi se u tom Bajićevom spisu.

On ukazuje na dokumentaciju da je načelnik takozvanog GŠHV general Anton Tus 27. septembra 1991. godine doneo naredbu "Bilogora" o napadu na kasarnu u Bjelovaru. Posle njene predaje 29. septembra 1991. godine u krugu kasarne svučeni su do gola, pa streljani pukovnik Rajko Kovačevića, potpukovnik Miljko Vasić i kapetan Dragiša Jovanović pred strojem zarobljenih vojnika. Potom je naređeno da se po njihovim telima pljuje i urinira što je u mimohodu i rađeno ceo dan. Šestorica vojnika su izdvojeni u policijsku stanicu, odakle su posle četiri dana izvedeni i streljani u šumi Česma. U Zagrebu su formirana

četiri logora u kojima su zlostavljani i ubijani zarobljenici i to - Centar za obuku MUP Rakitje, zatvor u Selskoj ulici, u Vlaškoj ulici i Kerestinec.

- U dotadašnjim dejstvima protiv JNA u Republici Hrvatskoj ubijeno je 178 vojnika i starešina, od posledica ranjavanja umrlo je još 18, ranjeno je 709, a zarobljeno 3.042 vojnika i starešina.Svi garnizoni i kasarne u Hrvatskoj su 1. oktobra bili potpuno fizički blokirani - ukazuje dalje Bajić. - Franjo Tuđman je 5. oktobra 1991. godine doneo naredbu o opštoj mobilizaciji u paravojnu organizaciju "Hrvatska vojska" i nastavljeni su njihovi napadi na pripadnike i objekte JNA i zauzimanje kasarni gde god su za to postojali uslovi. Još 101 vojni objekat je pao u tom periodu, kao i onaj u Velikoj Buni čiji sam ja bio komadant i odgovarao za očuvanje života devetnaestogodišnjih vojnika. Svi ovi pobrojani događaji su po svojoj prirodi akti oružane pobune i terorizma radi rušenja utvrđenog državnog uređenja i radi secesije dela teritorije i stvaranja nove države, etnički čiste Republike Hrvatske.

General navodi da su oružani sukobi jednica JNA i paravojnih snaga Hrvatske imali karakter unutrašnjeg sukoba.

- Savezna država SFRJ imala je pravo da preduzme mere, uključujući i oružanu akciju, na osnovu svog unutrašnjeg zakonodavstva ili da kvalifikuje te mere kao samoodbranu na osnovu međunarodnog prava. Na žalost poštenog naroda, državni vrh u tome nije bio odlučan. Klanjam se senima svih palih pripadnika JNA i civila, a sa ove vremenske distance žalim što u to vreme nisam bio na položaju načelnika Generalštaba JNA ili bar komandnata RV i PVO - zaključio je svoje obraćanje hrvatskom sudu general LJubomir Bajić.

Komentari (0)

Loading