MERE ZA UNAPREĐENJE IZBORNIH USLOVA Vlada formirala Privremeno telo za praćenje medija
Tanjug

Prema tom dogovoru nadležnost tela bi bila praćenje medija, konsultacije, izveštaj o primeni pravilnika za RTS i RTV, davanje mišljenja o radu nezavisnih institucija i njihovim odlukama.

Odlukom Vlade, kako je rečeno Tanjugu, utvrđuju se zadaci, sastav, način obrazovanja, kao i način rada i finansiranja Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje.


Predviđeno je da privremeno telo ima 12 članova, od kojih šest predlaže REM, a preostalih šest u formatu 3+3 u skladu sa Završnim dokumentom međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje EP od 18. septembra predlaže predsednik Narodne skupštine nakon konsultacija sa savetnicima u dijalogu.

Komentari (0)

Loading