Policija, ubistvo, hitna pomoć, pucnjava, rotacija
Shutterstock