Dunav, sudar, brodovi, Budimpešta,
EPA Zoltan Mahte, Jeon Heonkyun
Dunav, sudar, brodovi, Budimpešta,

EPA Zoltan Mahte, Jeon Heonkyun

Dunav, sudar, brodovi, Budimpešta, , Foto: EPA Zoltan Mahte, Jeon Heonkyun

Uvidom u brodsku dokumentaciju utvrđeno je da je brod "Sombor" izdavao naftu drugim brodovima, što se smatra izuzimanjem robe ispod carinskog nadzora. U posmatranom periodu sam je plovio tako što ga je vukao drugi brod, te shodno tome nije koristio sopstvene motore, niti trošio pogonsko gorivo.

Pored toga, daljom kontrolom brodskog dnevnika i ostale dokumentacije ispostavilo se da nema nikakvih dokaza ni o tome, gde je od 25. marta do 25. maja 2020. godine utrošeno više od 24.000 litara nafte iz njegovih brodskih rezervoara, jer je u pomenutom periodu takođe plovio tako što je vučen od strane drugih brodova.

Protiv kompanije koja je vlasnik broda, biće pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom zbog izuzimanja 28.000 litara nafte ispod carinskog nadzora.

Podsećamo da su carinici i pre dva dana otkrili sličan prekršaj kada je uvrđen manjak od 12 tona nafte u tankovima domaćeg broda.

Pročitajte još: