Pruga
Rina
Pruga

Rina

Pruga, Foto: Rina

Trasa buduće pruge za velike brzine prolazi kroz teritoriju pet opštinskih, odnosno gradskih uprava, Novi Sad, Vrbas, Mali Iđoš, Bačka Topola i Subotica, odnosno kroz teritoriju 23 katastarske opštine.

- Izgradnja brze pruge Novi Sad - Subotica odvijaće se fazno, tako da se neće čekati završetak celokupne eksproprijacije da bi počeli radovi na ovoj deonici - objašnjava Nenad Stanisavljević, iz "Infrastrukture železnice Srbije". - Postupak eksproprijacije na trasi pruge za velike brzine između Novog Sada i Subotice započeo je pre godinu dana, u prvom kvartalu 2020. godine, kada su se stekli formalno-pravni uslovi za to. Odvija se bez većih teškoća i u skladu sa rokovima koji su utvrđeni zakonom za ovu vrstu postupka. Procena je da bi se do kraja godine moglo očekivati da sve parcele na trasi brze pruge Novi Sad - Subotica pravosnažno budu eksproprisane.

Predsednik Vučić je prošle nedelje prilikom obilaska gradilišta vijadukta u Beškoj, na trasi pruge za velike brzine, najavio je da je planirano da radovi na deonici od Novog Sada do Subotice započnu u septembru ove godine, ali da do tada ima još mnogo posla oko eksproprijacije.

Pruga Novi Sad - Subotica, u dužini od 108 kilometara, treća je deonica kroz Srbiju, u okviru međunarodnog projekta izgradnje pruge za velike brzine Beograd - Budimpešta. Vrednost ugovora je oko 1,16 milijardi dolara, a procenjeno je da bi radovi trebalo da traju 33 meseca od njihovog početka.

Na deonici od Beograda do Novog Sada, pravosnažno su eksproprisane sve parcele, izuzev jedne. Najveća procena za gradsko građevinsko zemljište koju je dao sudski veštak bila je 500 evra po kvadratnom metru, za centar Novog Sada.