Aleksandar  Vulin
Alo!/Rajko Ristić
Aleksandar  Vulin
Aleksandar Vulin, Foto: Rajko Ristić

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kontinuirano saradjuje sa Ministarstvom odbrane na polju negovanja i razvijanja tradicije, očuvanja sećanja na žrtve i učesnike oružanih sukoba u prošlosti, kao i prilikom ostvarivanja prava pojedinaca u oblasti boračko-invalidske zaštite.

Ministar odbrane Bratislav Gašić uručiće Vulinu plaketu.