Vakcinacija
pressserbia.com
Vakcinacija

pressserbia.com

Vakcinacija, Foto: pressserbia.com

On objašnjava da će ta dodatna, takozvana buster doza, biti neophodna zbog tendencije gubljenja stečenih antitela, ali i jer sam koronavirus neprekidno evoluira kroz mutacije u nove sojeve, koji mogu smanjiti efikasnost postojećih vakcina. Babić naglašava i da to dodatno cepivo ne mora biti od istog proizvođača čiju smo vakcinu prvobitno primili.

- "Fajzer" je objavio studiju u kojoj se vidi samo mali pad u nivou antitela tokom šest meseci nakon zaraze. Uzimajući u obzir projekciju daljeg pada i smanjenu efikasnost kod novih sojeva, kao i dolazak daljih mutacija, verovatno je da će biti još jedna dodatna (buster) doza nakon godinu dana. Mada "Fajzer" interpretira podatke vrlo konzervativno, oni izgledaju jako dobro u stvari, i ja očekujem da će nakon treće doze imunitet trajati mnogo duže, verovatno godinama. Nije sigurno, ostaje da se vidi, ali dobro izgleda - naveo je on.

Dodaje da će i kineski "Sinofarm" verovatno morati takođe da uvodi treću dozu:

- Ova treća doza se već daje u UAE u slučajevima kada su titri antitela posle druge doze suviše niski. Nije jasno da li će "Sinofarm" pokušati da uzgoji neki od novih sojeva za specifičnu treću dozu vakcine ili će se prosto dodavati imunitet već postojećom.

A da li će treća doza morati da bude od istog proizvođača, prema Babićevom mišljenju, zavisiće više od birokratije i procesa odobravanje nego od čiste nauke.

- Verujem da nema razloga za to, čisto imunološki, ali može biti razloga, i to dobrih, sa stanovišta lanca snabdevanja. Ovo je pitanje koje bi bilo bolje postaviti stručnjacima koji su bliži logistici vakcinacije - zaključio je Babić.