Penzioneri, stari
RADE PRELIĆ / TANJUG
Penzioneri, stari

RADE PRELIĆ / TANJUG

Penzioneri, stari, Foto: RADE PRELIĆ / TANJUG

U životu starijih osoba tokom epidemije korona virusa, osim uskraćenosti za mnoga dešavanja koja su im ranije upotpunjavala penzionerske dane, kod mnogih je izostalo i ono najpotrebnije - kontakt sa članovima porodice i dragim ljudima, što se, kažu, odražava na njihovo mentalno zdravlje.

Prema rečima građana, situacija nije laka, a usamljenost često nemaju kako da izleče.

Zbog izolovanosti izazvane panedmijom korona virusa, po podacima Crvenog krsta Srbije, pored građana treće životne dobi, ugrožene su i osobe sa invaliditetom i neformalni negovatelji, a kako bi se ovim kategorijama stanovnošta pružila prva psihološka pomoć osnovani su telefonski centri na nivou više lokalnih samouprava.

U Subotici je angažovano desetak edukovanih stručnih saradnika i volontera iz ove oblasti, koji su na usluzi sugrađanima, radnim danima, u terminu od 9 do 13 časova.

Osim telefonskog centra, građanima je dostupna i onlajn aplikacija "Razgovarajmo", putem koje može da se zakaže razgovor sa psiholozima.

Telefonski centar deo je projekta "Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom kovid-19 i budućih kriza", koji će se na nivou naše zemlje sprovoditi u narednih godinu dana.