Patrijarh Porfirije
SPC
Patrijarh Porfirije

SPC

Patrijarh Porfirije, Foto: SPC

- Gospod Isus Hristos ide pobedonosno i trijumfalno kroz Galileju ka Judeji i prolazi kroz Vitaniju. I kroz tu priču vidimo da u životu Hristovom ništa nije slučajno, a isto tako ni u našim životima ništa nije slučajno - rekao je patrijarh Porfirije.

On je naglasio da je u Vitaniji Gospod vratio u život Lazara koji je već četiri dana bio mrtav.

- Hristos je namerno sačekao četiri dana dok nije došao ka svom prijatelju koji je već bio umro. Cilj tog čina bio je u tome da se svi uvere da je on zaista mrtav da neko ne bi posumnjao u taj čin. A Gospodnji plač nad umrlim prijateljem potvrda je nama da smrt nije nešto što je prirodno, nije nešto što nam je od Boga dato - poučio je patrijarh Porfirije.

Partijarh je podsećajući na reči Novog zaveta rekao da je narod u Jerusalimu Hrista dočekao oduševljeno smatrajući da je on očekivani mesija.

Patrijarh srpski Porfirije je zaključio da na taj način čovek odgovara na ljubav koja spasava čitav svet i spasava sve ljude, ali ne nasilno, i ne tako što se spasenje nameće, nego tako što se ono ljubavlju i verom usvaja.