MITO KORUPCIJA
Profimedia
MITO KORUPCIJA

Profimedia

MITO KORUPCIJA, Foto: Profimedia

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta najpre napominje da je obaveza prikazivanja strukture troškova od strane NVO zakonska obaveza u Srbiji. Ujedno, FATF je u svojoj Preporuci broj 8. utvrdio da NVO mogu biti posebno ranjive na slučajeve pranja novca i da države trebaju posebnu pažnju da usmere na kontrolu finansiranja, što je legitiman i međunarodni i nacionalni cilj.

Ujedno, Savet Evrope je u svom izveštaju pod nazivom: "Rizici od zloupotrebe neprofitnih organizacija za pranje novca i finansiranja terorizma u Srbiji" Srbiji preporučio viši nivo finansijske kontrole i izradu delotvornijih finansijskih mehanizama za kontrolu finansiranja nevladinog sektora. Upravo u skladu sa tim je Uprava za sprečavanje pranja novca pokrenula kontrolu finansija NVO koje imaju najveće godišnje finansijske obrte i to je u skladu sa međunarodnim standardima.

Ovaj Savet, kao organizacija nastala 2005. godine i sa statusom Branitelja ljudskih prava u skladu sa posebnom Deklaracijom Ujedinjeh nacija, potpuno podržava Vladu, Ministarstvo finansija i Upravu za sprečavanje pranja novca da istraži poreklo i strukturu finansijskih tokova kod NVO i poziva državne organe da objave rezultate ovih istraživanja, jer prema našim saznanjima godišnje se milijarde dinara sliju u nekoliko NVO i ako rade zakonito nema ni jednog jedinog razloga ni za strah ni za paniku - zaključuje Spasić.