JKP Pogrebne usluge - beogradska groblja
Foto: Alo/Foto: JKP Pogrebne usluge

Uz veliku podršku naših sugrađana koji nam ukazuju poverenje, JKP „Pogrebne usluge“ Beograd predano radi na poboljšanju uređenosti postojećih i izgradnji jednog novog groblja, kao i na unapređenju i modernizaciji usluga, a sve u cilju da se sugrađanima omogući da na efikasan, human i dostojanstven način isprate svoje bližnje i obave sve vrste poslova vezanih za groblje, rekao je v. d. direktora JKP „Pogrebne usluge“ Beograd Vladan Đukić.

JKP Pogrebne usluge - beogradska groblja

Foto: JKP Pogrebne usluge

 

GROBNA MESTA I GROBNICE

- JKP „Pogrebne usluge“ Beograd se trenutno stara o sledećih deset gradskih grobalja: Novo, Centralno, Zemunsko, Banjičko, Topčidersko, groblja Stara i Nova Bežanija, Lešće, Orlovača i Zbeg. Kao jedno od uspešnijih javnih komunalnih preduzeća, dobili smo priliku da sami izgradimo groblje u Kaluđerici, imajući u vidu da građani velikih gročanskih naselja: Kaluđerica, Grocka i Leštane, vrše veliki pritisak da se sahranjuju na grobljima u nadležnosti našeg preduzeća, jer ne žele da se sahranjuju po seoskim grobljima. Očekujemo da tokom ove godine počnemo s izgradnjom novog groblja u Kaluđerici - ističe Đukić.

- Grobno mesto podrazumeva grob, grobnicu i kasete za smeštaj kremiranih posmrtnih ostataka (rozarijuma i kolumbarijuma) - objašnjava Đukić, i dodaje da grob nije moguće zakupiti za života, već se dodeljuje nakon smrti - prema prebivalištu preminulog lica, i to na otvorenim grobljima: Lešće, Orlovača, Zbeg i Nova Bežanija.

Negovanje kulture sećanja

JKP Pogrebne usluge - beogradska groblja

Foto: JKP Pogrebne usluge

 

- Imajući u vidu da se naše preduzeće trenutno stara o deset najvećih gradskih grobalja od kojih su neka kulturno-istorijski spomenici od velikog značaja za Republiku Srbiju, kao što su Novo groblje i Topčidresko groblje (kao deo kulturno-istorijske celine Topčder), a druga poput Zemunskog groblja spomenici kulture na kojima je sahranjen veliki broj znamenitih ličnosti, negovanje kulture sećanja predstavlja značajan deo aktivnosti našeg preduzeća - nastavlja Đukić. Novo groblje je veoma brzo postalo prepoznato i u međunarodnim okvirima, tako da je ovaj svojevrsni „muzej na otvorenom“ još od 2004. članica Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope. Značaj ovog groblja u međunarodnim okvirima je još jednom potvrđen u septembru 2022. godine, kada je JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, odnosno Novom groblju, pripala izuzetna čast da bude domaćin Godišnje konferencije Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope. Novo groblje u Beogradu, kao članica Evropske rute grobalja osnovane od strane Saveta Evrope, našlo je i svoje zasluženo mesto među sedam puteva kulture u Republici Srbiji. Nastavljajući desetogodišnju tradiciju vođenih tematskih obilazaka Novog groblja, u nedelju 1. oktobra 2023. godine sa početkom u 11 časova, sada već tradicionalnom šetnjom posvećenom znamenitim Srpkinjama sahranjenim na prostoru Novog groblja, podsetićemo se svih onih žena koje su hrabro menjale svoju životnu sudbinu i sa njom sudbinu svoje sredine - zaključuje Đukić.

Novo groblje, Centralno i Topčidersko, Zemunsko, Banjičko i Staro bežanijsko groblje spadaju u „zatvorena groblja“, odnosno na njima se mogu sahranjivati lica koja imaju već postojeća porodična grobna mesta. Za života je moguće zakupiti isključivo grobnice i kasete za smeštaj kremiranih posmrtnih ostataka. Zakupljivanje grobnica i kaseta za smeštaj kremiranih posmrtnih ostataka nije ograničeno prebivalištem u trenutku smrti. Grobnice (mesta sa postojećim spomenikom) mogu se zakupiti na otvorenim grobljima u nadležnosti našeg preduzeća, dok su grobnice koje se daju u zakup na nekim od zatvorenih grobalja dostupne svima u skladu sa njihovim raspoloživim brojem u određenom trenutku. Potražnja za zakupom grobnica je izuzetno velika, ali naše preduzeće je uz velike napore uspelo da izgradi određen broj grobnica. Ono što trenutno imamo stavićemo na raspolaganje za zakup i do sledeće građevinske sezone neće biti izgradnje novih grobnica, posebno imajući u vidu da će se naše preduzeće intenzivno angažovati na izgradnji groblja u Kaluđerici - objasnio je Đukić.

JKP Pogrebne usluge - beogradska groblja

Foto: JKP Pogrebne usluge

 

UPOZORENJE NA MOGUĆE PREVARE

- Sugrađanima bismo takođe želeli da skrenemo pažnju da se ugovaranje svih vrsta usluga na grobljima u nadležnosti našeg preduzeća (pranje, čišćenje i uređenje grobnih mesta, sađenje i zalivanje cveća, nasipanje zemlje i rizle, uključujući i klesanje slova i druge kamenorezačke radove) obavlja isključivo u službenim prostorijama ovog preduzeća, kako ne bi postali meta nesavesnih pojedinaca koji se predstavljaju kao radnici JKP „Pogrebne usluge“ i sugrađanima na prevaru uzimaju novac obećavajući različite usluge - kaže v. d. direktora Vladan Đukić.

- Pored toga, imajući u vidu da se u štampanim i elektronskim medijima često pojavljuju oglasi u kojima se na prodaju nude grobna mesta na grobljima u nadležnosti našeg preduzeća, želeli bismo da upozorimo sugrađane da je ovakva praksa u suprotnosti sa zakonom. Prema važećim propisima, grobna mesta su van pravnog prometa, odnosno ne mogu se kupiti ni prodati, a mogu se preneti tek nakon smrti korisnika na zakonske naslednike ili testamentom. To znači da bi sugrađani koji bi se upustili u ovakvu vrstu aktivnosti postupili suprotno zakonu i učinili prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna od 20.000,00 dinara - navodi Đukić.

NAKNADA ZA ZAKUP, UREĐENJE I ODRŽAVANJE POVRŠINE GROBLJA

- U skladu sa važećim propisima, naknada za zakup, uređenje i održavanje površine groblja plaća se za korišćenje usluga na groblju kao što su: održavanje puteva i staza, zelenila, česama, javne rasvete, krematorijuma, kapela, čistoće i dr. Činjenica da korisnici grobnih mesta plaćaju naknadu za održavanje ne znači da su platili JKP „Pogrebne usluge“ da održava njihovo grobno mesto. Želeli bismo da podsetimo sugrađane da je rok obaveznog počivanja preminulog u grobnom mestu deset godina, a nakon ovog perioda, korisnik, porodica, srodnici i druga lica imaju pravo da taj rok produže, pod uslovom da se grobno mesto uredno održava, kao i da je plaćena naknada za proteklo vreme počivanja. Uplatu naknade za zakup i održavanje površine groblja se osim na šalterima grobalja se mogu izvršiti i e-bankingom, m-bankingom, ili platnim karticama na veb-sajtu preduzeća. Reč je o relativno skromnim iznosima koji se plaćaju na godišnjem nivou, ali njihovo izmirivanje je izuzetno značajno ne samo za JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, već i za većinu sugrađana koji redovno izmiruju svoje obaveze i s pravom očekuju da naša groblja budu uredna i održavana - kaže Đukić.

Kada se dogodi smrtni slučaj

Kada se dogodi smrtni slučaj, naši sugrađani mogu da se obrate nadležnoj službi JKP „Pogrebne usluge“ i raspitaju se o svim uslovima:

011 2071 333; 011 2071-377; 064 855 4076; 064 855 4096. 

Zaposleni u Dežurnom centru JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su spremni da pruže pouzdanu i profesionalnu pomoć članovima porodice preminulog. Radno vreme Dežurnog centra je od 0 do 24 časa, svakoga dana u godini, a nalazi se na Novom groblju u ulici Ruzveltova 50.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading