Strazbur odbio tužbu srpskog antivaksera!
EPA/GEORGI LICOVSKI

Vasić je još 27. avgusta 2018., protiv Republike Srbije podneo tužbu prema članu 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Država Srbija je međutim, prethodno pokrenula upravni i prekršajni postupak protiv Vasića zbog njegovog odbijanja da svoju ćerku podvrgne obaveznoj vakcinaciji protiv zaraznih bolesti.

Glavna pritužba Vasića pred domaćim organima vlasti i pred Evropskim sudom se odnosila na činjenicu da nije saslušan u upravnom postupku pre upravnog naloga sanitarnog inspektora. Vlada je tvrdila da on nije iscrpeo delotvorne domaće pravne lekove, jer uopšte nije pokrenuo upravni spor protiv rešenja Ministarstva zdravlja kojim je odbijena njegova žalba.

- Vasićeve pritužbe u pogledu prekršajnog postupka, moraju se proglasiti nedopuštenim prema članu 35. stav 3(a) Konvencije, kao očigledno neosnovane i moraju se odbaciti u skladu sa članom 35. stav 4. Konvencije. S toga je 24. novembra 2022. godine Evropski sud za ljudska prava, jednoglasno odbacio Vasićevu tužbu protiv Republike Srbije - piše u izveštaju.

Podsetimo, prema članu 25. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, imunizacija se vrši vakcinama i specifičnim imunoglobulinima. Vakcinacija je obavezna protiv, između ostalog, tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, malih boginja, rubeole, zaušaka, virusnog hepatitisa „B“, gripa i žute groznice. Prema članu 53. stav 1. tačka 6. Zakona, lice koje ne sprovodi mere propisane ovim zakonom i ne postupi po izvršnom rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, biće kažnjeno novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara u prekršajnom postupku.

Komentari (0)

Loading