DIGITALIZACIJA Uvođenje elektronske menice u prvoj polovini 2023. godine
Alo

Elektronska menica postaće vrlo brzo sredstvo obezbeđenja prilikom odobravanja kredita. Narodna banka Srbije  je u završnoj fazi razvoja celokupnog informatičkog rešenja, pri čemu uporedo radi i sa svim bankama na prilagođavanju njihovih informaciono-komunikacionih sistema kako bi sve banke u potpunosti bile spremne za uvođenje elektronske menice u prvoj polovini 2023. godine.

Omogućavanje korišćenja elektronske menice na informatički siguran način dovešće i do toga da se pojedini procesi u finansijskom sektoru u potpunosti digitalizuju, a kada je reč o samom rešenju, ove menice koristiće se uporedo s papirnim menicama, pri čemu će elektronske sadržati sve one podatke koji su propisani Zakonom o menici i koji se sada koriste u praksi, čime će biti olakšan i prelazak s papirne na elektronsku menicu.

Imajući u vidu da je trenutno u NBS registrovano više od sedam miliona menica, jasno je koliko uvođenje elektronske menice na način koji je planiran, a po čemu bi Srbija trebalo da bude vodeća zemlja u regionu, može doprineti efikasnosti i brzini poslovanja pri uspostavljanju dužničko-poverilačkih odnosa i doneti uštede privredi s obzirom na to da će ovaj proces svakako biti ekonomski povoljniji za izdavaoce menica, navode iz NBS.

 

Komentari (0)

Loading