Građevinski fakultet obeležio 175 godina postojanja: Jedni od najstarijih u Evropi
Alo

Ova manfestacija predstavlja centralni događaj proslave Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kojom se ove godine obeležava 175 godina postojanja, čime je svrstan u red najstarijih visokoobrazovnih ustanova u ovom delu Evrope.

- Najveća vrednost Građevinskog fakulteta su ljudi, generacije nastavnika, saradnika i studenata koje su sagradile ovu tradiciju dugu 175 godina i iznedrile više od 13.500 inženjera građevinarstva i geodezije. Oni su prepoznati po znanju i spremnosti da reše i najsloženije probleme, kako u prestižnim projektnim biroima ili na gradilištima najsloženijih objekata, tako i na najpoznatijim svetskim univerzitetima - istakao je dekan fakulteta prof. dr Vladan Kuzmanović, dipl. građ. inž. i dodao da je Građevinski fakultet danas posvećen očuvanju kvaliteta nastavnog procesa u uslovima pandemije, inoviranju nastavnih planova u skladu sa razvojem novih materijala i tehnologija, vodeći računa o efikasnosti studija i potrebama novih generacija studenata.

- Rad sa mladima je privilegija, ali i velika odgovornost. Zato svi zajedno nastojimo da fakultet ima i vaspitnu ulogu, da studentima usadimo principe akademske čestitosti, ličnog i inženjerskog poštenja - rekao je Kuzmanović.

Istorija za ponos

Visokoškolska nastava iz oblasti građevinarstva i geodezije, neraskidivo povezana sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, traje već 175 godina. Čuvena Indžinirska škola, osnovana 1846. godine pri Liceju u Beogradu, kamen je temeljac i preteča današnjeg Građevinskog fakulteta. Sledili su je Tehničko odjelenije nauka pri Liceju (1853-1863), Tehnički fakultet pri Velikoj školi (1863-1905) i Tehnički fakultet pri Univerzitetu u Beogradu (1905-1948), da bi od 1948. godine Građevinski fakultet postao samostalan, sa dva odseka: građevinarstvo i geodezija. Tokom njegove istorije na Građevinskom fakultetu predavala su velika imena srpskog graditeljstva, a 24 profesora birano je za članove SANU i drugih inostranih akademija.

Komentari (0)

Loading