ADVOKATI STUPAJU U ŠTRAJK Prekidaju se sva suđenja
Foto: Shutterstock/Zolnierek

Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) odlučio je danas da se sutra organizuje se jednodnevna obustava rada, tako da advokati Srbije neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima, bez izuzetka - što se odnosi na sve postupke, uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci AKS dostavljenoj medijima.

"U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta", navodi se u odluci i dodaje da Komora treba da putem medija obavestiti građane o obustavi rada i posledicama, "uz informaciju da jedinog krivca za obustavu mogu naći u Vrhovnom kasacionom sudu".


U obrazloženju odluke se podseća da je taj sud 16. septembra na sednici Građanskog odeljenja usvojio Dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja premija osiguranja, kao obaveze korisnika, kod Nacionakne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).

Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje ovim stavovima kojima se, kako smatraju, na direktan način "narušava pravna sigurnost građana Srbije i menja dosadašnja sudska praksa naših sudova", te se uvode rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.

AKS smatra da je doneti pravni stav da je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK u direktnoj suprotnosti sa dosadašnom nespornom praksom svih sudova u Srbiji uključujući i VKS, te da bi primena ovakvog stava dovela do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka.

Takođe je mišljenja da dopuna stava Građanskog odeljenja VKS o dozvoljenosti ugovoranja troškova kredita, bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova, dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana.

"Ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Srbiji stavila se na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje VKS u konkretnom slučaju", navodi se u obrazloženju odluke AKS.

Uskoro Opširnije na Alo.rs

Komentari (0)

Loading