UROLOG OTKRIVA KOLIKO JE ČESTA TRANSPLANTACIJA Mladi pacijenti umiru čekajući bubreg, pazite se ovih simptoma
Alo!/Vladimir Marković

Načelnik Odeljenja transplantacione urologije na Klinici za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, urolog Čedomir Topuzović, za Objektiv navodi da, prema podacima Zavoda za tipizaciju tkiva Instituta za transfuziju krvi, trenutno oko 800 pacijenata čeka na bubreg, a ono što i njega i njegove kolege najviše užasava jeste što, nažalost, mnogi od njih neće ni dočekati ovaj organ.

‒ Taj broj je i veći, jer je trenutno na dijalizi oko šest hiljada pacijenata i taj se broj konstantno povećava. Na osnovu toga, smatra se da je u Srbiji potrebno uraditi najmanje 60 do 70 transplantacija bubrega na milion stanovnika godišnje. Nažalost, prvenstveno zbog malog broja donora organa, a zatim i neželjenih nuspojava i morbiditeta same dijalize, najveći broj pacijenata sa liste čekanja za transplantaciju bubrega nikada ne dočeka transplantaciju ‒ navodi dr Topuzović.

Kolike su prednosti transplantacije nad dijalizom?

‒ Prednosti transplantacije bubrega, u poređenju sa dijalizom, značajne su i brojne. Transplantacija bubrega znatno produžava život i poboljšava njegov kvalitet. Smatra se da transplantacija bubrega za 50 odsto smanjuje smrtnost i za isto toliko produžava život tih pacijenata. Pored toga, pacijenti nisi vezani za aparate, što omogućava njihovu potpunu socijalnu i psihološku rehabilitaciju i time gotovo normalan život. Takođe, transplantacija bubrega je i ekonomski opravdana, jer je dijaliza skupa metoda lečenja.

Koja su najčešća oboljenja koja dovode pacijenta do procesa dijalize, odnosno kasnije transplantacije?

‒ Veliki je broj oboljenja bubrega koja mogu dovesti do nepovratnog oštećenja funkcije bubrega i potrebe za dijalizom. Danas su to najčešće dijabetes i povišen krvni pritisak. Zatim zapaljenska oboljenja bubrega, sistemske bolesti kao lupus ili vaskulitis, neka nasledna oboljenja, kao i neki metabolički poremećaji.

Koliko je značajno da ljudi doniraju ili zaveštaju organe?

‒ Kod nas, kao i u svetu, vlada hronična nestašica organa za transplantaciju, a broj pacijenata koji čekaju na transplantaciju se konstantno povećava. Pre nešto više od 10 godina imali smo šest do sedam donora na milion stanovnika, a poslednjih godina manje od dva. Ljudi imaju veliki strah od manipulacije ljudskim telom i organima. Važna je transparentnost celog mehanizma transplantacije, prvenstveno liste čekanja i rezultata transplantacije, referentni stručni timovi i ustanove za transplantaciju, kao i otvaranje donorskih bolnica i osposobljavanje kadra.

Uspešnost transplantacije bubrega kod nas?

‒ Transplantacija bubrega se u Srbiji izvodi unazad više od 40 godina. Odlikuje se već uhodanom organizacijom, dobrom obučenosti kadrova i stručnošću timova za eksplantaciju i transplantaciju bubrega i predstavlja rutinsku hiruršku proceduru. Zbog ovoga je uspešnost transplantacije bubrega u Srbiji na nivou evropskih i svetskih rezultata i kreće se oko 85-95 odsto. Prosek očekivanog trajanja funkcije transplantiranog bubrega je preko 10 godina, ali imamo slučajeve sa dobrom funkcijom transplantiranog bubrega i preko 20 godina.

Koliko je česta transplantacija bubrega u Srbiji?

‒ Srbija se po broju donora organa i transplantacija nalazi na dnu evropske lestvice. U želji da se poveća broj donora i transplantacija, u Srbiji je pre nekoliko godina donesen Zakon o presađivanju ljudskih organa, koji je uveo pretpostavljenu saglasnost za doniranje organa. To znači da je svaka osoba potencijalni donor organa ako se tokom života nije izjasnila da je protiv. Sve više se radi i na povećanju broja donorskih bolnica i osposobljavanju stručnog kadra. Transplantacije bubrega se kod nas rade u pet centara. To su KCS, VMA i Dečja klinika Tiršova u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu.

Šta vam je bilo najteže u karijeri?

‒ Zauvek ću se sećati studenta (19) kome sam morao da izvadim jedini bubreg zbog izražene infekcije da bih mu tako spasao život. Kao detetu mu je izvađen drugi bubreg. Posle vađenja bubrega, uradio sam mu vaskularni pristup za hemodijalizu. Niko od njegovih srodnika nije bio podoban kao živi donor bubrega. Na hemodijalizi i na listi čekanja za kadaveričnu transplantaciju proveo je oko 10 godina. Tada mu je stigao najsrećniji poziv u životu za kadaveričnu transplantaciju.

BONUS VIDEO

Komentari (0)

Loading