PRELIMINARNI REZULTATI MALE MATURE Na ovoj platformi će biti objavljeni podaci o završnom ispitu
Alo

 

Ispit polaže preko 68.000 učenika, a preliminarni rezultati će biti objavljeni 27. juna od 10č na portalu www.mojasrednjaskola.gov.rs. Da podsetimo, ove godine je prvi put puštena u funkciju ova platforma koja na jednom mestu roditeljima omogućava da elektronski obave sve aktivnosti u pravcu završetka osnovne i upisa u srednju školu svoje dece. 

Roditelji su mogli elektronski da podnesu prijavu za prijemne ispite, kao i da steknu uvid u rezultate prijemnih ipita, a na istoj veb adresi će moći da vide preliminarne rezultate završnog ispita. Prvi put ove godine će roditelji moći da podnesu i žalbe elektronskim putem na istoj platformi, a uvid u konačne rezultate će imati 2. jula od 8č.

Prethodne godine je po prvi put uspostavljen sistem realizacije završnog ispita koji je digitalizovan u svim procesima koji se tiču pripreme, pregledanja i obrade testova.

Po ugledu na prethodnu školsku godinu, distribucija testova se vrši u saradnji sa Poštom Srbije i MUP-om, a testovi se nakon završetka skeniraju na 11 punktova i digitalno šalju u sistem na pregledanje.

Softver, koji je prošle godine napravljen specifično za ovu namenu, ove godine je značajno unapređen u skladu sa iskustvima nastavnika koji su vršili pregledanje. Pitanja zatvorenog tipa se pregledaju automatski, a pitanja otvorenog tipa softver šalje ovlašćenim nastavnicima da pregledaju putem računara. Nastavnici ne znaju čiji test pregledaju, a svako otvoreno pitanje se šalje na pregled kod dva nastavnika kako bi se obezbedila nepristrasnost i izbegle se eventualne greške. 

Prvog dana ovogodišnjeg završnog ispita, u pregledanje maternjeg testa je bilo uključeno 1.800 nastavnika, što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na godine kada je pregledanje vršeno ručno u školama. Takođe, s obzirom da je šifriranje testova kompletno digitalizovano, prestala je potreba za angažovanjem mnogobrojnih šifranata koji su taj posao obavljali ranije.

Inoviranim postupkom se postiže maksimalna transparentnost i objektivnost u pregledanju testova, a značajno se smanjuje vreme koje nastavnici treba da utroše za pregledanje. Najviše koristi od ovih promena imaju učenici i njihovi roditelji jer mogu biti sigurni da su sva deca imala jednak tretman u procesu pregledanja, a uvid u sve rezultate mogu steći i eventualne žalbe mogu podneti na novoj jedinstvenoj platformi kreiranoj upravo za njih.

Komentari (0)

Loading