OKO 700 DECE ODUZETO RODITELJIMA U PROŠLOJ GODINI: Centar za socijalni rad reaguje zbog zanemarivanja, siromaštva, alkoholizma....
Foto: Depositphotos

U prošloj godini skoro 700 dece oduzeto je od biloških roditelja, a gotovo polovina njih su bebe uzrasta do dve godine.

Centar za socijalni rad ima pravo da decu skloni iz porodica u kojima je prisutno siromaštvo, zanemarivanje, nebriga, alkoholizam i narkomanija, ali i duševne bolesti roditelja. Centar, kako struka kaže, ima pravo da privremeno ili trajno oduzme decu, a u najtežim slučajevima to je razlog da čak automatskli reaguju.

Kristina Vidak, socijalna radnica za Kurir televiziju kaže da se prilikom dodele deteta prvenstveno cilja srodnička veza.

"Ukoliko to ne postoji, preduzimaju se druge mere, odnosno smeštaj u hraniteljsku porodicu, a ukoliko nemamo na raspolaganju ni hranitelje koji bi odgovorili na konkretne potrebe deteta, onda se ide na domski smeštaj", navodi ona.

Kako naglašava, kada su deca na sigurnom, protiv roditelja se obično pokreće krivični postupak i postupak lišavanja roditeljskog prava koje može biti delimično ili potpuno.

Na svu sreću, druga šansa za roditelje postoji. Vukota Vlahović, iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiji kaže da i roditelji dobijaju drugu šansu u slučaju da su se rehabilitovali u svojoj roditeljskoj ulozi.

"Ako su napredovali i postali kompetentni da vrše roditeljsko pravo, njima će sud to pravo i vratiti", zaključuje on.

Komentari (0)

Loading