Srbi kleče pred ženom iz čijih usta je izleteo golub kad su joj odsekli glavu:  Ovo morate uraditi zbog zdravlja
EPA/GEORGI LICOVSKI

 

Vernici i Srpska pravoslavna crkva danas obeležavaju Prepodobnomučenicu Teodosiju Tirsku. Ona je hrišćanska mučenica s početka 4. veka.

Dok su jednom, za vreme vladavine cara Maksimijana, u Kesariji Palestinskoj stajali mnogi hrišćani vezani pred pretorijom, pristupila im je ova devica Teodosija i hrabrila ih za smrt mučeničku.

Kada su vojnici čuli šta ona govori, odveli su i nju pred sudiju. Razjaren sudija je naredio da joj obese kamen o vrat i bace u dubinu morsku. Postradala je 308. godine.

U hrišćanskom predanju se pominje da su je anđeli Božji izneli živu na obalu. Kada se ona opet javila sudiji, on je naredio da je poseku. U hrišćanskoj tradiciji pominje se i da se iduće noći javila sveta Teodosija svojim roditeljima, sva u nebeskom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama, i rekla:

- Vidite li, kolika je slava i blagodat Hrista moga, koje ste me hteli lišiti?

A to je rekla roditeljima jer su je oni odvraćali od ispovedanja Hrista i mučeništva.

Velika je bila neustrašivost svetih ljudi i svetih žena. Ni bolest, ni tamnica, ni izgnanstvo, ni muke, ni poniženja, ni mač, ni ponor, ni oganj, ni vešala, nisu mogli pokolebati uzvišeni mir duša njihovih, čvrsto privezanih za Hrista. Kada je car Julijan odstupio od vere i počeo činiti pustoš od Hrišćanstva širom cele Rimske carevine, sv Atanasije Veliki mirno je o njemu rekao vernima: "Oblačak - proći će!".

I zaista taj mrki oblačak ubrzo je prošao, a Hrišćanstvo je pustilo još dublje svoje korene i još više raširilo svoje grane po svetu.

Tako govori Jevsevije, koji je sve to svojim očima gledao. Osim toga, prema drugim podacima, svetu mučenicu Teodosiju, posle potopljenja u moru, Anđeli izvadiše iz mora na kopno potpuno živu. Hodala je noseći u svojim rukama kamen, koji joj beše privezan oko vrata. Neznabošci su je ponovo uhvatili i priveli na sud. Tad je bila osuđena da je zveri pojedu.

Opet je ostala nepovređena. Najzad, mučitelj je naredio da je poseku mačem. U času kada su joj odsekli glavu, videli su da joj je iz usta izletela golubica, blistavija od zlata koja je poletela ka nebu.

Na današnji dan pale se sveće za sve preminule u porodici i čita se molitva za njih.

Komentari (0)

Loading