Gradsko stambeno
Foto: Alo/JP Gradsko stambeno

Novo rukovodstvo na čelu sa direktorom Aleksandrom Jakšićem, od svog dolaska, godinu dana aktivno je radilo na racionalizaciji poslovanja i reorganizaciji preduzeća. Strateške odluke donete u svrhu ostvarenja ušteda u poslovanju omogućile su Preduzeću dodatnu mogućnost za uvođenje novih usluga. Analiza internih kapaciteta, ali i tržišta na kome posluje Preduzeće rezultirala je formiranjem nove zaokružene usluge koja podrazumeva tehničko održavanje kompleksa zgrada kroz prilagođenu ponudu, za one komplekse koji su tek izašli iz garantnog roka.

Gradsko stambeno

JP Gradsko stambeno

 

Nedavnim potpisivanjem ugovora o preuzimanju održavanja kompleksa zgrada „Gornji grad“ u Zemunu nova usluga je po prvi put sprovedena čime je portfolio preduzeća značajno proširen. Pored dosadašnjih usluga pružanja hitnih intervencija i redovnog održavanja, kao i izvođenja radova velikog obima i vrednosti po posebnim ugovorima, novom uslugom obuhvataju se i domarski radovi, održavanje zelenih površina, igrališta i parkova unutar kompleksa, održavanje garaža i auto liftova, fizičko-tehničko obezbeđenje, protivpožarna zaštita, zimska služba, dezinsekcija i deratizacija, čišćenje kompleksa.

Gradsko stambeno

JP Gradsko stambeno

 

Ovu uslugu karakteriše ponuda u kojoj se cena održavanja za vlasnike stanova i poslovnih prostora prilagođava u skladu sa obimom usluge koju stanari kompleksa žele od Preduzeća. Ovakvo cenovno prilagođavanje usluge razlikuje od dosadašnje usluge preduzeća koja je tradicionalno fiksirana.

Svakodnevni obilasci kompleksa zgrada od strane posebno zaduženih menadžera Preduzeća, uz mogućnost dvadestčetvoročasovne komunikacije upravnika stambenih zgrada sa menadžerima Preduzeća (putem telefonske i imejl komunikacije, društvene mreže vajber, posebne aplikacije za praćenje aktivnosti na zgradama) samo su deo nove korporativne politike preduzeća koje na ovaj način pokazuje da je spremno da isprati i najzahtevnija tržišna kretanja koja su sa sobom doneli savremeni kompleksi zgrada kojih je u Beogradu sve više.

Gradsko stambeno

JP Gradsko stambeno

 

 

Ovo je tek početak i kako navodi direktor JP “Gradsko stambeno” Aleksandar Jakšić - još mnogo je ideja i planova u razradi a očekivanja su velika, posebno zbog činjenice da su stanari prepoznali unapređenja u poslovanju.

Naime, Preduzeće beleži najveći porast broja zgrada koje ulaze u sistem održavanja u poslednjih 20 godina. Za ovakve rezultate, bilo je potrebno sprovesti sistemske reforme u samom preduzeću koje su donele skraćenje rokova izlaska ekipa na teren, pojačanje kontrole njihovog rada, nabavku najsavremenijih uređaja, opreme, mašina i alata potrebnih za što efikasniji rad uz što manju primenu invazivnih metoda.

Gradsko stambeno

JP Gradsko stambeno

 

Dostupnost zaposlenih građanima Beograda imperativ je koji je nametnut od prvog dana od strane rukovodstva Preduzeća, te su tako redovni sastanci sa upravnicima, tribine ali i prisustvo menadžmenta sednicama stambenih zajednica u stambenim zgradama, sada postali uobičajena praksa.

Sve dodatne informacije, zainteresovani stanari mogu dobiti putem telefona 11 0 11, elektronske pošte jpgs@stambeno.com, društvenih mreža ili ličnim dolaskom u bilo koju radnu jedinicu preduzeća

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading