Automobili
Alo!/ Masanori Jošida
Automobili

Alo!/ Masanori Jošida

Automobili, Foto: Alo!/ Masanori Jošida

Razlikovanje leve i desne strane predstavlja složen neuropsihološki proces koji uključuje nekoliko viših neuroloških funkcija, poput sposobnosti integrisanja senzornih i vizuelnih informacija, funkcije jezika i memorije. Za neke je to prirodno, ali je za druge značajan izazov.

Postoji još jedan problem s kojim se suočavaju zdravstveni radnici – kada rade s pacijentima, njihova desna strana je pacijentova leva. Prema tome, tačno razlikovanje leve i desne ruke uključuje i vizuelno-prostornu funkciju mentalnog rotiranja slike.

Teško da je kraj sveta kada pogrešno skrenete, ali postoje mnoge situacije u kojima zamena leve i desne strane može imati razorne posledice. Neki od najtragičnijih primera u medicini su kad se operacija izvodi na pogrešnoj strani tela: odstranjivanje pogrešnog bubrega ili noge (najčešće zdravih organa i udova). Iako postoji sistem provere na takvim mestima gde se očekuje minimalan broj takvih grešaka, najčešće je ipak ljudska greška u korenu ovakve katastrofe. Dokazi pokazuju da žene više zbunjuje desna strana, a muškarci su malo bolji u razlikovanju leve i desne strane jer imaju bolje razvijenu vizuelno-prostornu funkciju.