Impresum

Izdavač: Alo Media System d.o.o. Beograd, Kosovska 26/III
Direktor
Dragan LazićDirektor weba 
Nina Aralica


Odgovorni urednik portala Alo.rs
Dejan Novaković


Redakcija:

Marija Ivetić urednik vesti
Danijela Stojšin
Milica Čule
Dobrivoje Katanić
Ivana Lazić
Andrej Mlakar
Vladan Milosavljević
Nataša Marjanović
Bojana Petrović

Ana Kalpačina urednik VIP rubrike
Ivana Mikić
Radmila Jeremić
Jovan Ilić
Bojana Zajić
Milica Maksimović

SPORT
Ivan Džodić
Stefan Milivojević
Miloš Delević
Stevan Ilić
Miloš Dreković

Jovana Šošević digital manager


Urednik foto sektora
Ognjen Radošević

Marketing
Irina Bukarčeski

Advertajzing

Rajko Adamović
Isidora Marković


Redakcija
Tel:
011/400-32-40
Email:
redakcija@alo.rs

Direktor
Tel:
011/400-32-50,
Email: office@alo.rs

Oglasi
Tel:
011/400-32-60,  
Email: oglasi@alo.rs

Marketing
Tel:
011/400-32-61

Twitter: @ALOnovine

Facebook: Alo! dnevne novine

Instagram: alo_novine

Youtube: videoalo