Impresum

Izdavač: Dnevne novine Alo d.o.o. Beograd, Kosovska 26/III
Direktor
Dragan Lazić

Glavni i odgovorni urednik portala Alo.rs
Nina Aralica


Redakcija:

Ilija Đukić
Jovana Šošević
Marija Ivetić
Nikola Slepčević
Miloš Živković
Ana Kalpačina
Ivana Mikić
Radmila Jeremić
Vuk Žarić
Dobrivoje Katanić
Kristina Bezbradica


Urednik foto sektora
Ognjen Radošević

Direktor marketinga i advertajzinga
Zorana Stamenić

Advertajzing menadžer
Slobodan Mitrović

Redakcija
Tel:
011/400-32-40
Email:
redakcija@alo.rs

Direktor
Tel:
011/400-32-50,
Email: office@alo.rs

Oglasi
Tel:
011/400-32-60,  
Email: oglasi@alo.rs

Marketing
Tel:
011/400-32-61

Twitter: @ALOnovine

Facebook: Alo! dnevne novine

Youtube: videoalo