Hašim Tači
Printscreen
Hašim Tači

Printscreen

Hašim Tači, Foto: Printscreen

Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu usprotivilo se zahtevu odbrane nekadašnjeg komandanta OVK Hašima Tačija da mu se ukine pritvor, tvrdeći da je on podrivao sud, između ostalog, navodeći i njegovo tajno pismo američkom državnom sekretaru Majku Pompeu. Tužilaštvo strahuje da bi Tači mogao i da pobegne, jer mu preti doživotni zatvor.

Tužilaštvo je u podnesku od 21. decembra, koji je danas javno objavljen, detaljno obrazložilo kako je Tači pokušavao da podriva rad Specijalizovanih veća i tužilaštva na različite načine, detaljno navodeći i rizike od ukidanja pritvora.

Tužilaštvo ističe da podnesci Tačijeve odbrane u kojima se tvrdi da su njegova podrška, napori i doprinosi da se uspostavi taj sud, „bili nesebični postupci štetni za njegovu političku karijeru“, zapravo ignorišu njegove napore koje je preduzimao radi podrivanja suda u poslednjih nekoliko godina, kada je optužnica postala ozbiljna pretnja, a kasnije i stvarnost.

Nedavno je, kako podseća tužilaštvo, Tači kao predsednik tzv. Kosova podneo predlog ustavnog amandmana koji bi „razjasnio“ vremensku granicu (rada suda), za koji je Ustavni sud tzv. Kosova utvrdio da je neopravdan i da bi umanjio prava i slobode zagarantovane Ustavom.

Podrivao sud, pisao tajna pisma

„Takvi koraci teško pokazuju podršku radu suda, ali još više govore u prilog kontrastu između Tačijevih javnih izjava podrške sudu i njegovih nejavnih manevara“, navodi se u podnesku tužilaštva.

Svoje tvrdnje tužilaštvo dalje ilustruje sledećim primerima.

Prvi se tiče Tačijevog zvaničnog, nejavnog pisma, američkom državnom sekretaru Majku Pompeu, kojim je prošle godine tražio od njega da predloži ključne reforme u Specijalizovanim većima, a koja su već bila usred poodmakle krivične istrage protiv najviših pripadnika OVK.
To, kako ističe tužilaštvo, nije jednostavan izraz „legitimne zabrinutosti“ i Tačijeva podrška sudu, što je Pompeo jasno rekao u odgovoru.

„Ukidanje ili podrivanje na bilo koji način rada, strukture ili sedišta Specijalizovaniih veća ili Specijalizovanog tužilaštva ozbiljno bi naštetilo kredibilitetu Kosova u svetu“, odgovorio je Pompeo Tačiju, podseća tužilaštvo.

Drugi primer koji navodi tužilaštvo dogodio se u jesen 2018. kada je Tači uputio privatni zahtev nekome čiji je identitet redigovan, a zahtev je bio momentalno odbijen.

„Sudeći prema ...(redigovano) Tači je preduslovio svoj zahtev izražavajući prezir prema Specijalizovanim većima. Ovi podaci mnogo više ukazuju na trenutnu nameru i motive Tačija, od njegove uloge u uspostavljanju Specijalizovanih veća pre nekoliko godina, kada je to povisilo njegovu reputaciju kod međunarodnih partnera i kada su izgledi da će biti optužen u najboljem slučaju izgledali daleko“, navelo je tužilaštvo.

Hašim Tači

Printscreen

Hašim Tači, Foto: Printscreen

Opasnost od bekstva, preti mu doživotni zatvor

Takođe, podseća i na to da je Tači poslednjeg dana na funkciji predsednika, 4. novembra, dao pomilovanje optuženim članovima OVK Špresim Ukaju i Bekim Silaju, osuđenim za ratne zločine što dodatno oslikava rizike.

Posebno je ukazalo na to da i dalje stoje razlozi za pritvor, jer postoji opasnost da će Tači pobeći kako bi izbegao suđenje, da će nastaviti da ometa postupke pred Specijalizovanim većima, uključujući uticanje na svedoke, žrtve ili saradnike. Razlog za pritvor je i ozbiljnost krivičnih dela za koja se tereti i činjenica da mu za to preti kazna doživotnog zatvora, kao i njegove lične karakteristike, prošlo ponašanje, sredina i uslovi u kojima živi, navelo je tužilaštvo.


Optužen je za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti zajedno sa nekadašnjim članovima glavnog štaba OVK Kadrijem Vesljijem, Redžepom Seljimijem i Jakupom Krasnićijem.

U prilog svom stavu, tužilaštvo podseća na to da je Tači za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti širom 40 mesta za u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani.

„Zločini za koje se tereti Tači mogu za sobom povući kaznu doživotnog zatvora. Ova mogućnost doprinosi postojanju rizika da će pobeći i taj rizik će se samo povećavati kako se postupak i obelodanjivanje dokaza protiv njega bude odmicalo“, ističe Specijalno tužilaštvo.

Na Kosovu vlada klima zastrašivanja svedoka

Takođe, smatra da i dalje postoji rizik da će Tači ometati postupke, jer njegove bivše i sadašnje funkcije omogućavaju mobilizaciju ogromnih mreža podrške, jer je javno napadao Specijalizovana veća Kosova i pokušao da ih obezakoni, kao i to da je uložio napore da utiče na potencijalne svedoke.

Pored toga, na Kosovu vlada klima „zastrašivanja svedoka koji treba da svedoče protiv članova OVK“, napominje tužilaštvo.
Pored ostalog, podseća i to da ni sud ni tužilaštvo nemaju resurse za adekvatno praćenje kretanja optuženih po Kosovu, koji bi bili privremeno pušteni da se brane sa slobode.

Takođe, EULEKS-ov mandat za nadgledanje se ne proteže na nadgledanje uslova puštanja, niti ima resurse za to.

„Bez obzira od mesta gde se nalazi ako se pusti na slobodu, Tači ima sredstva i mrežu podrške da ostvari svaki od navedenih rizika“, zaključilo je tužilaštvo tražeći od suda da odbije Tačijev zahtev za ukidanje pritvora.

Žrtvama zaštita identiteta

Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu naložio je Službi za pomoć žrtvama OVK da mu do 15. februara podnese izveštaj o broju podnetih zahteva za status žrtve u postupku protiv nekadašnjih šefova OVK Hašima Tačija i drugih.

Što se tiče zaštite identiteta žrtvi, sudija je naložio Službi za zaštitu žrtava da svakom podnosiocu zahteva dodeli pseudonim - brojem, bez obzira da li je podnosilac zahteva tražio zaštitne mere ili nije.


Tako dodeljeni pseudonim treba da se koristi kao jedini identifikator žrtve, kako u javnim tako i u (strogo) poverljivim podnescima, osim ako nadležno sudsko veće ne odluči drugačije, navodi se u odluci sudije koja je danas objavljena.