Impresum

Izdavač: Dnevne novine Alo d.o.o. Beograd, Kosovska 26/III
Direktor
Dragan Lazić

V.D. odgovornog urednika
Nina Aralica

Zamenik odgovornog urednika
Nada Mandić

Pomoćnik odgovornog urednika za analitiku
Ivana Nikolić

Menadžer društvenih mreža
Biljana Đorđević

Redakcija:

Milan S. Prelić
Ilija Đukić
Nikola Slepčević
Miloš Živković
Ana Kalpačina
Ivana Filić
Ivana Mikić
Jelena Vasiljević

Urednik foto sektora
Ognjen Radošević

Direktor marketinga i advertajzinga
Zorana Stamenić

Advertajzing menadžer
Slobodan Mitrović

Redakcija
Tel:
011/400-32-62
Email:
redakcija@alo.rs

Direktor
Tel:
011/400-32-50,
Email: office@alo.rs

Oglasi
Tel:
011/400-32-60,  
Email: oglasi@alo.rs

Marketing
Tel:
011/400-32-61

Twitter: @ALOnovine

Facebook: Alo! dnevne novine

Youtube: videoalo